Irish

Download PDF

An tIonad Éigeandála um Éigniú, Gaillimh.

Cuireann an tIonad Ghéarchéim Eignithe, Gaillimh, seirbhís chomhairleoireachta agus tacaíochta den scoth ar fáil do mhná agus d’fhir a d’fhulaing mar gheall ar mhí-úsáid ghnéis agus foréigean gnéis. Ar na daoine a dhéanann freastal ar ár seirbhís, tá siad siúd a bhí thíos le mí-úsáid ghnéis agus iad ina bpáiste, daoine a ndearnadh éigniú orthu nó a ndearnadh ionsaí gnéis orthu. Tá an tIonad ag feidhmiú ó 1984 i leith.

Is iad seo a leanas a bhfuil i gceist le mí-úsáid agus ionsaí, a dhéantar ar dhaoine in éadan a dtola:

– iallach curtha orthu breathnú ar ábhar pornagrafach nó éisteacht leis
– iallach curtha orthu breathnú ar ghníomhartha gnéis
– baintear dóibh ar bhealach gnéasach
– baintear dóibh sna baill ghiniúna nó iallach curtha orthu baint do bhaill ghiniúna
– gnéas béil, nó iallach curtha orthu tabhairt faoi ghnéas béil
– deirtear gur éigniú é treá na timpireachta nó na faighne ag méar, ag rud nó ag bod

Féadfaidh gach saghas mí-úsáid ghnéis agus ionsaí gnéis cur isteach ar dhaoine ar feadh tamall fada, go háirithe má tharla a leithéid dóibh agus iad ina bpáiste. D’fhéadfadh aon cheann díobh seo a leanas cur isteach ar dhaoine atá thíos le mí-úsáid ghnéis:

– deacrachtaí caidrimh, go háirithe caidreamh gnéis
– deacrachtaí codlata, tromluithe, spléachtaí siar
– i gcónaí ag smaoineamh faoi mhí-úsáid
– mí-úsáid substaintí nó a bheith tugtha do rudaí eile leis an bpian a mhaolú
– an-bhraistintí feirge, buartha agus náire
– braistintí féinmharfacha agus/nó féindochair

Cloistear cuid mhór bréag faoi fhoréigean gnéis agus faoi ionsaí gnéis •’2d rud a chuireann lagmhisneach ar dhaoine a tháinig slán as seo dul ag cuartú cúnaimh. Tá freagracht orainn an t-eolas ceart a chur ar an bpobal mór i leith na mbréag seo.
Mar shampla, cloistear go mion minic go ndearna na daoine a d’fhulaing de bharr mí-úsáid ghnéis rud éigin as bealach le haird an chiontóra a tharraingt, e.g. an cóiriú a bhí orthu nó a gcuid iompair. Is í an fhírinne lom nach bhfuil sé de cheart ag duine ar bith ionsaí a dhéanamh ar aon duine siocair go bhfuil siad gléasta ar bhealach áirithe.
Bréag eile a chloistear ná gur daoine ‘briste’ nach dtiocfaidh as choíche iad daoine atá thíos le mí-úsáid ghnéis nó daoine a ndearnadh éigniú orthu. Tá sé seo mícheart freisin; tá daoine a tháinig slán as mí-úsáid ghnéis feicthe againn a chuir go mór lena saol de bharr go bhfuair siad tacaíocht, agus is minic a bhí na daoine seo níos sásta agus níos dóchasaí i ndiaidh na tacaíochta ná mar a bhí siad roimh an ionsaí. Ní rud náire é má d’fhulaing tú de bharr mí-úsáid ghnéis, ach is mór an náire é mí-úsáid ghnéis a chur faoi dhuine.

Déan teagmháil linn má tá tú ag fulaingt de bharr mí-úsáid ghnéis nó ionsaí gnéis, agus má theastaíonn tacaíocht uait san am deacair seo. Tá ár gcuid comhairleoirí anseo le cluas agus le tacaíocht a thabhairt duit.
Sa chéad seisiún, déanfaimid plé ar na hábhair seo a leanas: conas mar atá an saol ag cur leat san am i láthair agus do sheasamh sa saol, conas a chur an mhí-úsáid isteach ort, agus an cineál tacaíochta a theastaíonn uait.
Tá ár seirbhís buail isteach ar fáil láithreach bonn. Is é idir 5 agus 6 mhí ar an meán fad an liosta feithimh le haghaidh comhairleoireacht fhadtéarmach. Is féidir linn aistritheoirí a chur in áirithe duit.

Ní bhaineann mórán costais lenár seirbhís chomhairleoireachta. Gearraimid buntáille ar bhonn séasúrach ag brath ar chúrsaí airgeadais na gcliant.

Seirbhísí eile a chuirimid ar fáil:

Grúpaí Tacaíochta
Clár Oideachais, Cosanta agus Spreagtha Feasachta
Líne Chabhrach
Cuideachta chuig seirbhísí, e.g. na Gardaí agus an chúirt
Clinic Dlí a thugann comhairle do chliaint faoi chúrsaí dlí
Clinic tiomanta le haghaidh iarrthóirí tearmainn

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close